Expedicions, rutes, cursos. Posem la nostra experiència i la dels nostres col·laboradors al teu servei per a que facis allò que sempre havies somiat en indrets on no havies somiat mai

Expedicions, rutes, cursos. Posem la nostra experiència i la dels nostres col·laboradors al teu servei per a que facis allò que sempre havies somiat en indrets on no havies somiat mai

Expedicions, rutes, cursos. Posem la nostra experiència i la dels nostres col·laboradors al teu servei per a que facis allò que sempre havies somiat en indrets on no havies somiat mai

Expedicions, rutes, cursos. Posem la nostra experiència i la dels nostres col·laboradors al teu servei per a que facis allò que sempre havies somiat en indrets on no havies somiat mai

Expedicions, rutes, cursos. Posem la nostra experiència i la dels nostres col·laboradors al teu servei per a que facis allò que sempre havies somiat en indrets on no havies somiat mai

Expedicions, rutes, cursos. Posem la nostra experiència i la dels nostres col·laboradors al teu servei per a que facis allò que sempre havies somiat en indrets on no havies somiat mai

Expedicions, rutes, cursos. Posem la nostra experiència i la dels nostres col·laboradors al teu servei per a que facis allò que sempre havies somiat en indrets on no havies somiat mai

Expedicions, rutes, cursos. Posem la nostra experiència i la dels nostres col·laboradors al teu servei per a que facis allò que sempre havies somiat en indrets on no havies somiat mai


  Experiències úniques en entorns únics

ACTIVITATS EN PLENA NATURA

Turisme Experience

Condicions Generals

Nota prèvia

Als programes de turisme actiu i esports d’aventura existeix un risc potencial derivat de la seva pròpia naturalesa. Els nostres guies i tècnics disposen de la preparació i experiència adequades per a l’activitat que desenvolupen. De seguir les seves instruccions i directrius depèn, en gran mesura, la seguretat durant l’activitat.

Els programes estan subjectes a les condicions del medi en que es desenvolupen, motiu pel qual poden patir canvis abans o fins i tot durant l’activitat (condicions meteorològiques, personals, etc.).

Condicions de participació

1) Els participants han d’informar dels possibles estats de gestació, paraplegies o malalties cardiovasculars abans de contractar qualsevol programa.

2) Els participants es comprometen a no estar sota els efectes de l’alcohol, drogues i/o estupefaents així com qualsevol altra medicació que pugui incidir a la seva capacitat de reacció.

3) Per participar a les activitats aquàtiques és imprescindible saber nedar.

4) A la fitxa tècnica de cada programa s’especifiquen les condicions i edats mínimes necessàries per participar. Els menors d’edat hauran de disposar d’autorització suficient o anar acompanyats per una persona responsable. En qualsevol cas i especialment per a les activitats de nivell avançat, l’Empresa Organitzadora podrà optar per realitzar una prova prèvia i es reserva el dret d’admissió.

Referent a l’Empresa Organitzadora

5) El compromís de l’Empresa Orgaitzadora comença amb el programa contractat, per la qual cosa és responsabilitat del client el seu transport fins el lloc d’inici del programa. El contracte i la responsabilitat de l’Empresa Organitzadora afecta exclusivament al treball dels seus tècnics i col·laboradors en la tasca d’organització i desenvolupament dels programes.

6) Els preus són per persona i inclouen els serveis directes indicats por l’Empresa Organitzadora a la fitxa tècnica de cada programa, amb IVA inclòs i per al grup mínim indicat.

Assegurances

7) En el preu dels programes està inclosa l’assegurança d’assistència amb les cobertures adequades a les seves característiques. L’Empresa Organitzadora disposa de la corresponent pòlissa de Responsabilitat Civil amb les cobertures i quantitats exigides pels decrets reguladors del sector.

8) La informació completa de las condicions i cobertures de les assegurances està a disposició dels clients.

Condicions de contractació

9) Per confirmar una reserva el client haurà d’abonar com a mínim el 25% de l’import total. La quantitat restant s’abonarà com a mínim 15 dies abans de la data d’inici del programa. Als programes en que per les seves característiques especials es modifiquin aquests percentatges o terminis es farà constar expressament a les condicions particulars.

10) El client podrà desistir dels serveis contractats tenint dret a la devolució de les quantitats abonades, però haurà d’indemnitzar a l’Empresa Orgaitzadora en las quantitats que a continuació s’indiquen:

  • Abonarà les despeses de gestió (50,00 €), els d’anulació si els hi ha i una penalització del 10% de l’import total de la reserva si es produeix entre 15 i 30 dies abans de la data d’inici del programa.
  • Si es produeix entre 5 i 15 dies abans de la data d’inici del programa el percentatge serà del 20% de l’import total de la reserva.
  • Si es produeix en els últims 4 dies abans de la data d’inici del programa el percentatge serà del 100% de l’import anticipat.
  • La no presentació en la data i hora indicada por l’Empresa Organitzadora implicarà l’obligació per part del client del pagament de l’import total de la reserva.

    11) A partir del moment de confirmació de la reserva el client assumeix aquestes Condiciones Generales. En el caso que una persona inscrigui a una altra/es, assumeix en el seu nom totes i cadascuna d’aquestes Condiciones Generales.